Google+

Tag Archives: газова уредба за джип

Поколения/видове газови уредби

-Първо поколение газови системи са уредбите с вакуумен изпарител и плочка . Те са се Поколения/видове газови уредбимонтирали на карбураторни коли , когато не е имало компютри , ланда сонди , климатици , турбо . Тези уредби се характеризират с механично управление на газта , елементарно обслужване и дълготраен живот . Това са уредбите, монтирани най-дълго във времето , монтират се и днес . Смяната на мембраните удължава живота на уредбата двойно .Като техен недостатък можем да отбележим ръчното управление и големия разход- 10 – 15 %,спрямо бензина .

 

-Второ поколение газови системи са уредбите с електрически изпарител и плочка. Те са крачка в еволюцията, както на уредбите, така и на автомобилите . На пазара се появяват първите автомобили с компютри , карбураторите с електрически празен ход /стъпкови мотори/ , моно инжекциони , първите пълни инжекциони. Появява се първата симулация на сигнали като дюзи , ланда сонда …. За времето си са изпълнявали всички функции за дадения автомобил . При тях икономията / 10 – 12 % спрямо бензина / и екологията стоят на по-заден план . Най-голям недостатък при тях е детонацията в колекторите на двигателя и повреда на отделни датчици като дебитомер , мап …
-В трето поколение газови системи се забеляава появата на Поколения/видове газови уредбипо-сериозна електроника. За първи път при
тях се задава въпроса за икономия , пълно изгаряне , вредни емисии , смог .В същността си представлява електрически изпарител и плочка, но с монтирана допълнителна платка за обратна връзка по ланда сонда /изгорели газове/ . Идеята на тази връзка е при богата смес в аспуха да се намалява горивната смес на входа на двигателя с цел постигане на оптимизация между гориво и мощност .

 

Днес масово се говори за газови инжекциони . Това са четвърто поколение уредби, които се монтират на двигатели с вътршно горене, чиято електроника разпознава и най-малката промяна в гориво , натоварване , температура , мощност . При тях разхода на газ е равен на бензиновия разход , т.е. те са икономични. Запазваме мощността на 100 % . Екологията покрива стандарт euro 3 и 4 . Детонации, както при обикновените уредби, няма . Веднъж настроен ,инжекционът не се нуждае от коригиране и донастройка . Малко по-скъпата инвестиция се възстановява бързо.
-Има и едно пето поколение уредби, разработено за двигатели с вътрешно горене, предназначено за директно впръскване в цилиндрите и хибридни автомобили . Поради ниския ни стандарт и малко продадени автомобили за сега няма да влизам в подробности тук . При интерес е възможен конкретен разговор-съвет за дадения двигател .

Разказваме за развитието на двигателите и отговарящия им тип Поколения/видове газови уредбигазова уредба. Добрата
практика показва ,че за постигане на отлични резултати между мощност , икономия , цена, е важно поколението на електроника на автомобила да отговаря на елетрониката на газовата уредба . Ние можем на Ви помогнем с консултация или монтаж на най-зрелите решения , гаранция за това е безаварийната работа и хилядите километри .